Książka: „Zadziele – piękna wioska”

0

Zadziele-piękna-wioska-okładka1

Książka „Zadziele piękna wioska” opisuje historię wsi, które na zawsze zniknęły z map Beskidów. Gdy w latach 60-tych XX wieku wybudowano zbiornik Jeziora Żywieckiego zostały zalane tereny Kotliny Żywieckiej i pod wodami spoczął Stary Żywiec i Zadziele. Całość opracowania składa się z dwóch przeplatających się wątków: historycznego przedstawiającego historię Zadziela i Starego Żywca na tle dziejów Żywiecczyzny, oraz biograficznego opartego na wspomnieniach ludzi, którzy mieszkali w przedwojennym Zadzielu. W książce znajdziemy cenne fotografie wsi okresu międzywojennego oraz powojennego, niektóre z nich publikowane po raz pierwszy. Ciekawym dodatkiem do książki jest symboliczna Mapa Zadziela i Starego Żywca zawierająca wspomnieniowe odwzorowanie najważniejszych ulic, miejsc kultu religijnego i budynków wiejskich. Konsultantem historycznym książki jest dr Przemysław Dyrlaga. Jest to pierwsza w Polsce książka podejmujaca temat terenów zalanych na Żywiecczyźnie i jak podkreśla autor, jego intencją jest przywrócenie pamięci o jego rodzinnych stronach czyli o  Zadzielu.

Mapa_Zadziela

 

Robert Słonka jest jest miłośnikiem turystyki pieszej, regionalistą, promuje aktywność górską i krajoznawczą wśród wszystkich grup wiekowych. Posiada uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego, (licencja na Babiogórski Park Narodowy) i pilota turystycznego.

W 2012 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca wydał książkę pt. „Zadziele – piękna wioska” opisującej dzieje beskidzkich wsi, które zostały zalane podczas budowy zbiornika Jeziora Żywieckiego (pierwsza i jedyna pozycja na rynku, która mówi o historii zatopionych wsi, oraz przywraca pamięć o jej mieszkańcach). W latach 2012-2014 r. przybliżał temat Starego Żywca i Zadziela na prelekcjach organizowanych w regionie (Żywiec, Bielsko-Biała, Kozy, Buczkowice). Jest autorem symbolicznej mapy zalanych terenów. Fragmenty książki drukowane były m.in. w „Kalendarzu Żywieckim 2011”.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) na kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna. Od 1994 roku jako pracownik Muzeum w Żywcu (Kierownik Działu Oświatowego) organizował wystawy czasowe prezentujące zagadnienia związane z historią regionu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego (m.in. „Obrona Węgierskiej Górki – wrzesień 1939 r.”, „Malarstwo beskidzkie Pawła Dragona”), oraz prowadził lekcje muzealne. Współpracując z wieloma ośrodkami kultury w Polsce organizował w mieście liczne wydarzenia (m.in. wystawa „Kultura Starożytnego Egiptu w Muzeum w Żywcu” – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie), a także cykl koncertów „Muzyka na Starym Zamku w Żywcu” (m.in. koncert Jacka Kaczmarskiego).

Od 1997 roku jako pracownik Urzędu Miejskiego w Żywcu zajmował się promocją Żywiecczyzny jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Wydał cykl folderów prezentujących walory Żywca i okolic (1998 r.), jego teksty zamieszczane były w informatorach dotyczących województwa bielskiego („Bielsko-Biała i Region – 1999 r.”, „Województwo bielskie – 1999 r.), oraz uczestniczył w organizacji sceny żywieckiej 35 Tygodnia Kultury Beskidzkiej i Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych (1998 r.).

W 2010 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Magazynu Górskiego N.P.M.” zatytułowanego „Dlaczego góry są lepsze od morza”.

W ramach członkostwa w PTTK, pełni funkcję wiceprezesa Klubu Turystyki Wysokogórskiej w Bielsku-Białej, gdzie był współorganizatorem takich akcji jak: „Nocny Złaz”, wraz z konkursami wiedzy o Beskidach w schroniskach (Hala Rysianka 2011 r., Wielka Racza 2012 r.), prelekcji na tematy gór świata („Pireneje” 2012), i gór Polski („Główny Szlak Beskidzki” 2013 r.)., oraz licznych wycieczek obejmujących terenami Polskę, Czechy i Słowację.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Poolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Alpenverein, Klubu Slovenskych Turistov Regionu Żilina, oraz Towarzystwa Naukowego Żywieckiego. Z zarządem KST współorganizował wspólne polsko-słowackie spotkania turystyczne na terenie obydwu państw. Uczestniczył w spotkaniach górskich (“Beshranićna krasa hor” w 2011/2012 r.), oraz w spotkaniu na Babiej Górze (2014 r.). Jego artykuły dotyczące Beskidów, oraz zagadnień związanych z regionem ukazują się na regionalnym portalu Żywiecinfo.pl i drukowane są w „Newsletter PTT”.

Interesuje się fotografią. Zdobył wyróżnienie na konkursie zorganizowanym przez KTW Bielsko-Biała pt. „Zjawiska atmosferyczne w górach”, oraz drugie miejsce na konkursie organizowanym przez schronisko na Hali Łabowskiej pt.”Główny Szlak Beskidzki w fotografii – 2013 r.”.

Aktywnie uczestniczy w akcji organizowanej przez PTT pt. „Sprzątamy Beskidy” w formie prelekcji („Przedszkole im. Komorowskich w Żywcu – Dzień Ziemi 2013 r.”) i zbieranie śmieci na szlakach (Szkoła w Kocierzu Moszczanickim – Beskid Mały 2014 r.).

Jako przewodnik górski bardzo wiele uwagi poświęca przybliżaniu Beskidów dla osób starszych i niepełnosprawnych – współpracuje z wieloma ośrodkami z całej Polski. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą ucząc świadomej i aktywnej turystyki.

W prasie ogólnopolskiej znany jest też jako gitarzysta grupy Myopia, z którą współpracuje od 2008 roku i nagrał z nią dwie płyty.

Od 2012 roku prowadzi swój własny serwis internetowy (www.przewodnikbeskidy.com.pl), na którym promuje turystykę w Beskidach i szerzej w rejonie Trójstyku. Opisuje zarówno piesze wędrówki jak i zabytki w poszczególnych miejscowościach przybliżając i promując region turystycznie.

Kazimierz Dolny nad Wisłą

0

Panorama of Kazimierz Dolny

Zapraszamy do zwiedzania Kazimierza Dolnego nad Wisłą, jest to kolejny punkt drugi za Sandomierzem, który możecie zobaczyć podrożując podczas wycieczek szkolnych Szlakiem Renesansu. 

Kazimierz Dolny położony jest na prawym brzegu Wisły, na terenie pociętego lessowymi wąwozami Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Piękna to okolica. Swoją nazwę zawdzięcza królowi Kazimierzowi Sprawiedliwemu, który w 1181 roku ufundował tutaj klasztor dla sióstr norbertanek. I kolejny król o imieniu Kazimierz, który także przysłużył się miastu, to Kazimierz Wielki. On to wzniósł w XIV wieku potężny zamek broniący wiślańskiego brodu. I właśnie stąd zaczniemy zwiedzać to piękne miasto, spacerujac wśród ruin średniowiecznej warowni, oraz spogladajac na pobliską obronną piastowską basztę. Zanim jednak wejdziemy w kazimierskie uliczki, czeka nas podejście na kolejne wzgórze, zwane Górą Trzech Krzyży. To najlepszy punkt widokowy w mieście, rozpościera się stad rozległa panorama, możemy podziwiać objęte ochroną okoliczne „góry i doły”, a w pogodny dzień dostrzeżemy po drugiej stronie rzeki Wisły Zamek w Janowcu. Początkowo leśną ścieżką, a następnie brukowana uliczka dochodzimy do Kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła.Budowla jest jednym z najpiękniejszych przykładów renesansowej sztuki sakralnej, a na uwagę zasługują najstarsze w Polsce drewniane organy z 1620 r. Ich twórca był prawdopodobnie Włoch Szymon Liliusz, a posłuchać ich można podczas Letnich Wieczorów Muzycznych.

Kamieniczki w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Klimat Kazimierza tworzą renesansowe kamieniczki z których najbardziej znane to niemal bliźniacze domy Braci Przybyłów: Mikołaja i Krzysztofa. Obydwu patronów rozpoznamy na fasadach budynków, wkomponowanych w niesamowite kształty zwierząt, roślin i innych architektonicznych ozdób.

 

 Kazmimierz idealny na wycieczki szkolne

Wychodząc ze świątyni zauważymy na pewno rzeźbę najbardziej znanego kazimierskiego psiaka o imieniu Werniks. Każdy turysta głaszcze go po nosie, co zapewni spełnienie marzenia, które wtedy koniecznie trzeba sobie pomyśleć. Rynek w Kazimierzu Dolnym jest jednym z piękniejszych w Polsce. Klimat tworzą renesansowe kamieniczki z których najbardziej znane to niemal bliźniacze domy Braci Przybyłów: Mikołaja i Krzysztofa.Obydwu patronów rozpoznamy na fasadach budynków, wkomponowanych w niesamowite kształty zwierząt, roślin i innych architektonicznych ozdób. Zwłaszcza św. Krzysztof wyróżnia się mocno, dźwigajac na swych barkach maleńskiego Jezusa, zgodnie z biblijnym tekstem opisującym ich spotkanie. Tutaj jakby czas się zatrzymał, koloryt rynku w Kazimierzu jest niezwykły. Turystę otaczają barwne kamieniczki, roznosi się zapach pieczonego ciasta w kształcie dumnego koguta, który jest symbolem miasta Kazimierz. Legenda mówi, że to właśnie dzięki sympatycznemu kogutowi miasto zostało uratowane przed zapędami czarta. Na środku stoi studnia, bardzo częsty motyw pojawiający się na obrazach miejscowych artystów. Bo Kazimierz Dolny jest miastem jak najbardziej inspirującym, mieszczą się tutaj galerie sztuki, sklepy z pamiątkami, mnóstwo poetów i pisarzy czerpie tutaj natchnienie spacerując starymi uliczkami. Gdy dzień się kończy warto podejść w stronę Wisły i na bulwarach obserwować zachodzące słońce.

 

Kazimierz Dolny to miasteczko, które zaczaruje każdego turystę i spowoduje że będziemy chcieli także tutaj powracać, bowiem ma w sobie szczególną tajemnicę ukrytą w bardzo dawnych czasach.

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji, poczytaj o Sandomierzu!

Zapraszamy na wycieczki szkolne Szlakiem Renesansu!

Rynek w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą

Rynek w Kazimierzu Dolnym jest jednym z piękniejszych w Polsce. Pięknę kamieniczki, studnia