„Zadziele – piękna wioska”

Książka „Zadziele piękna wioska” opisuje historię wsi, które na zawsze zniknęły z map Beskidów. Gdy w latach 60-tych XX wieku wybudowano zbiornik Jeziora Żywieckiego zostały zalane tereny Kotliny Żywieckiej i pod wodami spoczął Stary Żywiec i Zadziele. Całość opracowania składa się z dwóch przeplatających się wątków: historycznego przedstawiającego historię Zadziela i Starego Żywca na tle dziejów Żywiecczyzny, oraz biograficznego opartego na wspomnieniach ludzi, którzy mieszkali w przedwojennym Zadzielu. W książce znajdziemy cenne fotografie wsi okresu międzywojennego oraz powojennego, niektóre z nich publikowane po raz pierwszy. Ciekawym dodatkiem do książki jest symboliczna Mapa Zadziela i Starego Żywca zawierająca wspomnieniowe odwzorowanie najważniejszych ulic, miejsc kultu religijnego i budynków wiejskich. Konsultantem historycznym książki jest dr Przemysław Dyrlaga. Jest to pierwsza w Polsce książka podejmujaca temat terenów zalanych na Żywiecczyźnie i jak podkreśla autor, jego intencją jest przywrócenie pamięci o jego rodzinnych stronach czyli o  Zadzielu.

Mapa_Zadziela

 

Robert Słonka jest jest miłośnikiem turystyki pieszej, regionalistą, promuje aktywność górską i krajoznawczą wśród wszystkich grup wiekowych. Posiada uprawnienia przewodnika górskiego beskidzkiego, (licencja na Babiogórski Park Narodowy) i pilota turystycznego.

W 2012 roku pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca wydał książkę pt. „Zadziele – piękna wioska” opisującej dzieje beskidzkich wsi, które zostały zalane podczas budowy zbiornika Jeziora Żywieckiego (pierwsza i jedyna pozycja na rynku, która mówi o historii zatopionych wsi, oraz przywraca pamięć o jej mieszkańcach). W latach 2012-2014 r. przybliżał temat Starego Żywca i Zadziela na prelekcjach organizowanych w regionie (Żywiec, Bielsko-Biała, Kozy, Buczkowice). Jest autorem symbolicznej mapy zalanych terenów. Fragmenty książki drukowane były m.in. w „Kalendarzu Żywieckim 2011”.

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (filia w Cieszynie) na kierunku Animacja Społeczno-Kulturalna. Od 1994 roku jako pracownik Muzeum w Żywcu (Kierownik Działu Oświatowego) organizował wystawy czasowe prezentujące zagadnienia związane z historią regionu Beskidu Żywieckiego i Beskidu Śląskiego (m.in. „Obrona Węgierskiej Górki – wrzesień 1939 r.”, „Malarstwo beskidzkie Pawła Dragona”), oraz prowadził lekcje muzealne. Współpracując z wieloma ośrodkami kultury w Polsce organizował w mieście liczne wydarzenia (m.in. wystawa „Kultura Starożytnego Egiptu w Muzeum w Żywcu” – ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie), a także cykl koncertów „Muzyka na Starym Zamku w Żywcu” (m.in. koncert Jacka Kaczmarskiego).

Od 1997 roku jako pracownik Urzędu Miejskiego w Żywcu zajmował się promocją Żywiecczyzny jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Wydał cykl folderów prezentujących walory Żywca i okolic (1998 r.), jego teksty zamieszczane były w informatorach dotyczących województwa bielskiego („Bielsko-Biała i Region – 1999 r.”, „Województwo bielskie – 1999 r.), oraz uczestniczył w organizacji sceny żywieckiej 35 Tygodnia Kultury Beskidzkiej i Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych (1998 r.).

W 2010 roku został laureatem ogólnopolskiego konkursu „Magazynu Górskiego N.P.M.” zatytułowanego „Dlaczego góry są lepsze od morza”.

W ramach członkostwa w PTTK, pełni funkcję wiceprezesa Klubu Turystyki Wysokogórskiej w Bielsku-Białej, gdzie był współorganizatorem takich akcji jak: „Nocny Złaz”, wraz z konkursami wiedzy o Beskidach w schroniskach (Hala Rysianka 2011 r., Wielka Racza 2012 r.), prelekcji na tematy gór świata („Pireneje” 2012), i gór Polski („Główny Szlak Beskidzki” 2013 r.)., oraz licznych wycieczek obejmujących terenami Polskę, Czechy i Słowację.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Poolskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Alpenverein, Klubu Slovenskych Turistov Regionu Żilina, oraz Towarzystwa Naukowego Żywieckiego. Z zarządem KST współorganizował wspólne polsko-słowackie spotkania turystyczne na terenie obydwu państw. Uczestniczył w spotkaniach górskich (“Beshranićna krasa hor” w 2011/2012 r.), oraz w spotkaniu na Babiej Górze (2014 r.). Jego artykuły dotyczące Beskidów, oraz zagadnień związanych z regionem ukazują się na regionalnym portalu Żywiecinfo.pl i drukowane są w „Newsletter PTT”.

Interesuje się fotografią. Zdobył wyróżnienie na konkursie zorganizowanym przez KTW Bielsko-Biała pt. „Zjawiska atmosferyczne w górach”, oraz drugie miejsce na konkursie organizowanym przez schronisko na Hali Łabowskiej pt.”Główny Szlak Beskidzki w fotografii – 2013 r.”.

Aktywnie uczestniczy w akcji organizowanej przez PTT pt. „Sprzątamy Beskidy” w formie prelekcji („Przedszkole im. Komorowskich w Żywcu – Dzień Ziemi 2013 r.”) i zbieranie śmieci na szlakach (Szkoła w Kocierzu Moszczanickim – Beskid Mały 2014 r.).

Jako przewodnik górski bardzo wiele uwagi poświęca przybliżaniu Beskidów dla osób starszych i niepełnosprawnych – współpracuje z wieloma ośrodkami z całej Polski. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą ucząc świadomej i aktywnej turystyki.

W prasie ogólnopolskiej znany jest też jako gitarzysta grupy Myopia, z którą współpracuje od 2008 roku i nagrał z nią dwie płyty.

Od 2012 roku prowadzi swój własny serwis internetowy (www.przewodnikbeskidy.com.pl), na którym promuje turystykę w Beskidach i szerzej w rejonie Trójstyku. Opisuje zarówno piesze wędrówki jak i zabytki w poszczególnych miejscowościach przybliżając i promując region turystycznie.