Wycieczki do Wadowic i Kalwarii – Wycieczki do Małopolski!

Wycieczki do Wadowic i Kalwarii – Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice – to miejscowości szczególne, bowiem łączą się z wielowiekową historią i tradycją Polski, oraz osobą świętego Jana Pawła II. Poznanie tych miejscowości pozwala nam przeżyć niezwykłą podróż duchową, a także poznać najwyższej klasy zabytki przeszłości związanych z dziejami naszego Państwa i Kościoła. Warto zaplanować czas, by przemierzyć wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO „dróżki kalwaryjskie”, oraz poznać miejsca związane z Ojcem Świętym, na miejskim „szlaku papieskim”.

Początek niezwykłej podróży duchowej – wycieczki do Wadowic i Kalwarii!

Naszą wycieczkę rozpoczniemy od wizyty w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Historia świątyni i „kalwarii” sięga 1600 roku, kiedy to wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski ufundował pierwszy kościółek pw. Ukrzyżowania Pana Jezusa, i tym samym zapoczątkował budowę miejsc związanych z Męką Pańską, wzorowanych na tych, które znajdują się w Jerozolimie. W ciągu kolejnych lat powstał unikatowy kompleks sakralny, wkomponowany w beskidzkie wzgórza, przy którym wybudowano kościół, oraz klasztor, a Kalwaria Zebrzydowska, stała się obok Częstochowy, najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w Polsce. Obecnie przybywający tu wierni przemierzają „dróżki kalwaryjskie”, czyli ścieżki prowadzące do kilkudziesięciu miejsc kultu i zadumy, oraz modlą się w świątyni głównej, czyli Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Przed wejściem do kościoła znajduje się Pomnik św. Jana Pawła II, dla którego Kalwaria Zebrzydowska była miejscem niezwykle ważnym. Kamienne schody prowadzą do bramy ozdobionej figurami świętych, a następnie do bazyliki. We wnętrzu obejrzymy pięknie zdobione, barokowe ołtarze, oraz młodopolską polichromię autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Za bazyliką znajduje się Park Pielgrzymów, gdzie można odpocząć, oraz nabyć pamiątki, książki i albumy opisujące świątynię.

wycieczki do Wadowic i Kalwarii
Początki budowy „dróżek kalwaryjskich” sięgają 1600 roku, kiedy Mikołaj Zebrzydowski ufundował pierwszą kaplicę według projektu przywiezionego z Jerozolimy. W zamyśle fundatora Droga Męki Pańskiej miała się przyczynić do wzrostu religijności miejscowej ludności. Na zdjęciu jedna z kapliczek na „Dróżkach Męki Pańskiej” – Dom Heroda.

Czas spędzony w Kalwarii Zebrzydowskiej upłynie nam na uczestnictwie we mszy świętej i przemierzaniu „świętych dróżek”, wraz z innymi wiernymi, lub na indywidualnym kontemplowaniu tego miejsca. Aby w skupieniu odwiedzić wszystkie kaplice, trzeba na to poświęcić parę godzin, lub też można modlić się na wybranych, krótszych ścieżkach np.„Dróżkach Pana Jezusa” lub „Dróżkach Matki Boskiej”.

Wycieczki do Wadowic i Kalwarii – śladami Jana Pawła II

Następnie pojedziemy do Wadowic, miasta gdzie urodził się i wychował Karol Wojtyła. Wszystkie najważniejsze miejsca w Wadowicach związane z osobą Ojca Świętego, tworzą miejski „Szlak Jana Pawła II”. Wspólnie je odwiedzimy, a rozpoczniemy zwiedzanie od „Domu Rodzinnego Państwa Wojtyłów”, gdzie 20 maja 1920 roku przyszedł na świat chłopak, któremu dano imiona Karol, Józef.

wycieczki do Wadowic i Kalwarii - wycieczki do Małopolski

Kamienica, w której urodził się Karol Wojtyła znajduje się obok kościoła i tuż przy rynku w Wadowicach. Obecnie mieści się w niej multimedialne „Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II”, prezentujące zachowane pamiątki, oraz historie życia papieża. Do cennych przedmiotów należy pamiątka z pierwszej komunia świętej, oryginalne sutanny, oraz różaniec otrzymany od papieża Jana XXIII.

W budynku tym mieści się obecnie muzeum prezentujące pamiątki związane z osobą papieża, ale przede wszystkim w ciekawy sposób opisujący jego niezwykłe życie i drogę do świętości. Gdy zapoznamy się z ekspozycja muzealną, wejdziemy do Bazyliki pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie Karol Wojtyła został ochrzczony, przyjął pierwszą komunię święta i sakrament bierzmowania. Zachowała się chrzcielnica, przy której wstąpił na łono kościoła, a w kaplicy bocznej odnajdziemy Relikwiarz Ojca Świętego.

Gdy wyjdziemy z kościoła skierujemy się w stronę kolejnych budynków związanych z dzieciństwem i dorastaniem Karola Wojtyły, czyli znajdujących się w obrębie i okolicach rynku. Obejrzymy Magistrat, czyli dawną Szkołę Realną, w której pobierał pierwsze nauki, Muzeum Miejskie, gdzie, kiedyś mieścił się Bar Mleczny, a stołowali się Wojtyłowie, oraz przedwojenną Cukiernię Karola Hagenhubera wypiekającą słynne kremówki. Pozostałe miejsca w Wadowicach związane z Karolem Wojtyłą to dawne Gimnazjum (obecnie Liceum im. Marcina Wadowity), Dom Katolicki, gdzie mieściła się Scena Teatru Amatorskiego, Sanktuarium św. Józefa, kościół pw. św. Piotra Apostoła, Koszary 12 Pułku Piechoty, Klasztor Sióstr Nazaretanek, i dawny Gmach „Sokoła”.

Koniec wycieczki do Wadowic i Kalwarii!

Na zakończenie naszej wycieczki pojedziemy na pobliską Przełęcz Kocierską w Beskidzie Małym, aby odpocząć i wspomnieć wielką miłość Karola Wojtyły jaką były góry. Szlaki w okolicach Wadowic, Andrychowa i Kęt to pierwsze trasy turystyczne, które przemierzał wraz ze swoim ojcem. Dziś w Beskidach wytyczonych jest mnóstwo „Szlaków Papieskich” na pamiątkę wędrówek Karola Wojtyły, gdzie kształtowała się jego wielka osobowość, a słynne słowa „Pilnujcie mi tych szlaków” na zawsze pozostaną w naszych sercach.

wycieczki do Wadowic i Kalwarii - śladami Jana Pawła II
Karol Wojtyła kochał góry. Jako młody chłopak wędrował po szlakach ze swym ojcem, później sam organizował wycieczki w Beskidy i Tatry. Ostatni raz samotnie przemierzył Policę w Beskidzie Żywieckim w 1978 roku, a w kilka dni później został wybrany papieżem. Odwiedzał jeszcze Tatry i beskidzkie miasta i zawsze z sentymentem i miłością wspominał polskie góry.

Jeśli sam chcesz uczestniczyć w niezwykłych wycieczkach w niezwykłych wycieczkach po Małopolsce i nie tylko, zapraszamy do naszej strony z ofertami – Poznaj smak przygody!

 Więcej artykułów z naszych podróży